Bella Gobelin termékgarancia, vásárlástól való elállás lehetősége

A vásárlástól való elállás lehetősége

Amennyiben nincs megelégedve a termékkel vagy nem megfelelő a minősége, abban az esetben Önnek lehetősége van a törvényben meghatározott feltételek szerint élni az elállás lehetőségével.

A vásárló (fogyasztó) az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint. Az áru ellenértékét a forgalmazó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaszolgáltatásától számított 14 napon belül visszafizetni. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket és köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A  visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt helyesen kitöltött dokumentumokkal bizonyíthatóan postára adja, vagy átadja valamilyen szállítási szolgáltatónak.

Elállás esetén kizárólag sértetlenül visszaküldött termék árát tudjuk visszafizetni.

Vásárlónk nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §-ban foglaltak szerint. Mivel a gobelin vásznak a repertoárból kiválasztott vagy emailben küldött kép és egyedi méretek megadása után, a vásárló utasításai alapján kerülnek kinyomtatásra, a nyomtatott gobelin vásznakra  nem vonatkozik az elállás lehetősége. A fonalakkal együtt megrendelt hímzőkészletek esetében a hímzőfonalakra azonban vonatkozik az elállás joga. A fonalak visszaküldése esetén visszafizetjük a fonalak kiskereskedelmi árát, de a fonalválogatás szolgáltatási díját nem tudjuk visszatéríteni, mert maga a szolgáltatás teljesült így az vissza nem téríthető. Jogos garanciális problémák esetében természetesen a teljes vételár és szolgáltatási díj visszaigényelhető. Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §.). Az elállási jog gyakorlása fogyasztókra (a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó) vonatkozik.

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben, telefonon vagy személyesen kell bejelenteni. Kérjük a vásárlót, hogy a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, ne küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket nem áll módunkban átvenni. A terméket a következő címre kell visszajuttatnia: Garami Artúr, 6500 Baja, Bem József u. 27. (4.kapucsengő).

Általános termékgarancia

A Bella Gobelin a magyar jogszabályok által előírt termékgaranciát vállalja a termékeire, de kizárólag az alább leírt használati utasítás betartásával.

  • termékeink nem moshatóak, mosás esetén esetleg a festék kioldódhat és átszínezheti a hímzés színeit
  • a Bella Gobelin közepes vasalási hőmérsékleten vasalható
  • a kihímzett Bella Gobelin esetleges tisztítását vagy keretezését szakembernek kell elvégeznie
  • a vevőnek tudomásul kell vennie, hogy a  Puppets Mouliné hímzőfonál nem mosható termék

Hímzőfonál színhűség és mennyiség garancia

A készletben rendelt, azaz kanavára nyomtatott hímzőkép + hímzőfonal + hímzőtű termékeinkhez igyekszünk a megfelelő színű és mennyiségű  Puppets Mouliné hímzőfonalakat biztosítani. A hímzőfonál színválogatása nem a terméken található színminta sáv alapján történik, hanem 8X8 cm-es területeket figyelembe véve a hímzésre váró nyomtatott alap színei alapján.

Mi is tévedhetünk és előfordulhat, hogy nem elegendő a gobelinhez csomagolt hímzőfonal mennyisége vagy hiányzik valamely színárnyalat. Ilyen esetekben a vásárlástól számított 1 éven belül egy alkalommal a vásárló jelzése alapján díjmentesen pótoljuk a hiányzó fonalakat. Ebben az esetben a vásárlónak szükséges fotóval bizonyítania, hogy meddig jutott a termék hímzésével és pontosan meg kell meghatároznia, hogy milyen színkódú és mennyiségű fonalra van szüksége.