Bella Gobelin termékgarancia, vásárlástól való elállás lehetősége

A vásárlástól való elállás lehetősége

Amennyiben nincs megelégedve a termékkel vagy nem megfelelő a minősége, abban az esetben Önnek lehetősége van a törvényben meghatározott feltételek szerint élni az elállás lehetőségével. Ebben az esetben a törvényi feltételeknek megfelelően saját költségén vissza kell küldenie a terméket és visszafizetjük a termék árát. A terméket az Artinet Kft., a 6500 Baja, Bem József u. 27. (4.kapucsengő) címére kell visszajuttatnia.

A vásárló (fogyasztó) az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint. Az áru ellenértékét a forgalmazó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaszolgáltatásától számított 14 napon belül visszafizetni. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket és köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A  visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt helyesen kitöltött dokumentumokkal bizonyíthatóan postára adja, vagy átadja valamilyen szállítási szolgáltatónak.

Elállás esetén kizárólag sértetlenül visszaküldött termék árát tudjuk visszafizetni.

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben, telefonon vagy személyesen kell bejelenteni. Kérjük a vásárlót, hogy a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, ne küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket nem áll módunkban átvenni.

Vásárlónk nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §-ban foglaltak szerint. Tehát az egyedi megrendelés alapján készült gobelinekre nem vonatkozik az elállás lehetősége. Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §.). Az elállási jog gyakorlása fogyasztókra (a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó) vonatkozik.

Általános termékgarancia

A Maya Gobelin a magyar jogszabályok által előírt termékgaranciát vállalja a termékeire, de kizárólag az alább leírt használati utasítás betartásával.

  • termékeink nem moshatóak, mosás esetén esetleg a festék kioldódhat és átszínezheti a hímzés színeit
  • a Maya Gobelin közepes vasalási hőmérsékleten vasalható
  • a kihímzett Maya Gobelin esetleges tisztítását vagy keretezését szakembernek kell elvégeznie
  • a vevőnek tudomásul kell vennie, hogy a  Puppets Mouliné hímzőfonál nem mosható termék

Hímzőfonál színhűség és mennyiség garancia

A készletben rendelt, azaz kanavára nyomtatott hímzőkép + hímzőfonal + hímzőtű termékeinkhez igyekszünk a megfelelő színű és mennyiségű  Puppets Mouliné hímzőfonalakat biztosítani. A hímzőfonál színválogatása nem a terméken található színminta sáv alapján történik, hanem 8X8 cm-es területeket figyelembe véve a hímzésre váró nyomtatott alap színei alapján.

Mi is tévedhetünk és előfordulhat, hogy nem elegendő a gobelinhez csomagolt hímzőfonal mennyisége vagy hiányzik valamely színárnyalat. Ilyen esetekben a vásárlástól számított 1 éven belül egy alkalommal a vásárló jelzése alapján díjmentesen pótoljuk a hiányzó fonalakat. Ebben az esetben a vásárlónak szükséges fotóval bizonyítania, hogy meddig jutott a termék hímzésével és pontosan meg kell meghatároznia, hogy milyen színkódú és mennyiségű fonalra van szüksége.